Met open aandacht

Bijzondere vogels
Focus is een modewoord geworden. Als je gefocust bent, zou je beter presteren. En daar gaat toch om, zo goed mogelijk presteren. Ik wil er echter meteen een tweede woord naast zetten en dat is vermoeiend. Gefocust zijn is ook vermoeiend. Je kunt het maar een bepaalde tijd doen en dan verslapt de focus.
Ik houd dan ook meer van het woord aandacht en zie focus als iets wat je af en toe gebruikt, zoals je af en toe door een verrekijker wilt kijken, om een bijzondere vogel te zien. Je gaat jezelf echter niet trainen om zo lang mogelijk door een verrekijker te turen. Want dat is vermoeiend.
Iets met aandacht doen, betekent voor mij niet dat je het geconcentreerd doet, dat je extra op gaat letten terwijl je de handeling verricht. Want als je dat doet, kan je ook veel ontgaan. Met open aandacht kan ineens je hand uitschieten om een vallend kopje op te vangen of kun je iets toevallig grappigs waarnemen terwijl een stugge concentratie je afsluit van de omgeving.

De aandacht bij Aikido
Ilja Pfeiffer, die een intensief aikidobeoefenaar blijkt te zijn geweest, beschrijft dit in Brieven uit Genua zo: ‘De aandacht voor een enkel detail mag niet betekenen dat je je erop blind staart. Zanshin opent je geest. Het is meer bewustzijn dan concentratie. Wanneer je volledig in het hier en nu bent, kun je alles waarnemen.’
Een prettige aandacht is een lichte, speelse aandacht. Bij het Tijdsurfen ontstaat deze niet zozeer door moeite te doen om gefocust te blijven maar door de ruis en de stoorzenders op te zoeken en waar mogelijk uit te zetten.

Ruis van buiten en ruis van binnen
Deze stoorzenders heb je van tweeërlei soort. Je hebt ruis die van buiten komt en ruis die je zelf veroorzaakt, die je ruis van binnen zou kunnen noemen.
De ruis van buiten is bij mij in de straat de brandweerauto’s die de naam Victor dragen en die af en toe met loeiende sirenes langskomen. Daar kan ik niks aan veranderen, die kan ik alleen maar voorbij laten gaan. In een training stop ik dan met praten en luisteren we met z’n allen naar Victor!
Andere ruis kun je wel beïnvloeden zoals het gepiep van je telefoon.

De ruis van binnen is subtieler. Dan denk je terwijl je met iemand in gesprek bent: ‘oh shit, ik moet straks nog even die afspraak omzetten’. Dat is een stoorzender vanbinnen. In Tijdsurfen herken je drie soorten stoorzenders die vanbinnen komen. Die leer je stuk voor stuk uitzetten.

Als er rust is, ontstaat er aandacht
En dan ontstaat er rust. Niet alleen rust maar ook aandacht! Een open aandacht ontstaat vanzelf als je niet meer afgeleid wordt, wat overigens niet wil zeggen dat je in een volkomen geïsoleerde omgeving moet zijn, zoals Victor laat zien.
Als je dit principe goed begrijpt, ontstaat overal milde aandacht, ook bij de kleine acties. Een eitje koken. De vuilniszak dichtbinden. De hond z’n riem omdoen. Daar is niks geheimzinnigs aan!

Leren Tijdsurfen
Wil je ook goed leren Tijdsurfen en een milde natuurlijke aandacht verkrijgen, dan zijn er twee mogelijkheden:

De workshop ‘Stressvrij werken met Tijdsurfen’, in 5 sessies van 2 uur dring je steeds dieper binnen in de geheimen van de tijd en voel je jezelf steeds lichter worden.
Er is ook de Online videotraining Tijdsurfen. Deze bestaat uit 12 korte videolessen van elk 10 minuten. Je maakt je gedurende een week de aanwijzing eigen en gaat dan verder met les twee.

Voor organisaties
De training Tijdsurfen wordt ook aan bedrijven en organisaties gegeven. Zo geef ik hem momenteel aan de maatschappelijk werkers van Amsterdam, aan de politie van Oost-Nederland en aan leerkrachten van een grote scholengemeenschap in Arnhem.
Meer info over trainingen voor organisaties

 

Geef een reactie