Pomodoro techniek

Hoe werkt de pomodoro techniek?

Hoe werkt de pomodoro techniek? Pomodoro betekent tomaat in het Italiaans: pizza al pomodoro. De naam van de techniek refereert aan een timer in de vorm van een tomaat. De Italiaanse bedenker van de techniek, Francesco Cirillo, gebruikte zo’n timer om meer geconcentreerd te kunnen werken en noemde zijn methode daarom de pomodoro techniek.
De techniek bestaat eruit dat je een timer op 25 minuten zet. Je werkt 25 minuten geconcentreerd en vervolgens neem je 5 minuten pauze. Bij de pomodoro techniek werk je dus in blokken van 25 minuten. Na 4 zulke blokken neem je een wat langere pauze van 15 minuten.

Organiseren volgens de pomodoro techniek

De pomodoro techniek kent ook een vorm van organiseren: je begint met een leeg vel papier. Daarop schrijf je alles wat je wilt doen. Vervolgens maak je vanuit deze eerste lijst een tweede lijst. Deze bestaat uit taken die telkens 25 minuten duren, de belangrijkste taak staat bovenaan.
De pomodorotechniek kent ook een aantal regels om je geconcentreerd te houden. Zo ga je niet in op afleiding, noch op afleiding van jezelf zoals even je telefoon pakken, noch afleiding van anderen. Belangrijk is dat je vasthoudt aan deze 25 minuten zodat je steeds beter deze tijdspanne kunt inschatten.

Overeenkomsten en verschillen van de pomodoro techniek en het Tijdsurfen

Het is interessant om deze pomodoro techniek te vergelijken met Tijdsurfen. Hieronder geef ik een aantal verschillen en een paar overeenkomsten.

Overeenkomsten

 • De pomodoro techniek kiest ervoor om regelmatig het werk los te laten. Dat doet het Tijdsurfen ook in de vorm van een witje. We werken veel beter en gezonder als we niet maar doorgaan, maar onszelf toestaan telkens weer tot rust te komen.
 • De pomodoro techniek probeert om onderbrekingen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doen we bij het Tijdsurfen ook. Het kost veel tijd om na een onderbreking de taak weer op te nemen, zeker als deze complex is.
 • De pomodoro techniek zet belangrijke taken voorop. Tijdsurfen zorgt er ook voor dat belangrijke taken hun plek krijgen.

Verschillen

 • De pomodoro techniek functioneert met vastliggende tijdseenheden.
  Tijdsurfen luistert naar het lichaam en de geest en kiest zijn ‘witjes’ op een natuurlijk moment.
 • De pomodorotechniek stelt de volgorde van de takenlijst rationeel vast.
  Tijdsurfen doet dat met gebruik van gevoel en intuïtie. Het kan daarom goed omgaan met onverwachte gebeurtenissen.
 • De pomodorotechniek functioneert op wilskracht. Je doet die belangrijke taak eerst, ook al staat je hoofd er niet naar.
  Tijdsurfen verkent lastige taken maar laat ze dan expres even liggen zodat het ‘onbewuste denken’ geactiveerd wordt en je daardoor moeiteloos tot oplossingen komt.
 • Bij de pomodoro techniek mag je in de pauze doen wat je wil.
  Bij Tijdsurfen ga je tijdens een witje iets doen waarbij je niet hoeft na te denken. Dat is voor het Tijdsurfen cruciaal, want op die manier gaat je geest ‘mijmeren’: je neemt afstand en krijgt goede ideeën.

Workshop ‘Stressvrij werken met Tijdsurfen’

Voor wie van discipline houdt kan de pomodoro methode zeker houvast bieden.
Wie echter een meer natuurlijke methode wil die vloeiend en dynamisch is, kan beter voor het Tijdsurfen kiezen. Je blijft er rustig en open onder, je bent flexibel en je productiviteit gaat er aanzienlijk mee omhoog.

Meedoen aan een workshop ‘Stressvrij werken met Tijdsurfen’

 • Je leert er goed omgaan met je takenlijst en email
 • Je krijgt inzicht in de werking van het onbewuste en zet het naar je hand
 • Je leert witjes te gebruiken waardoor je creativiteit verhoogt
 • Je traint hoe je omgaat met al die kleine ideeën in je hoofd
 • Je snapt waar uitstelgedrag vandaan komt, en ook hoe je het kunt ombuigen

Meer info over de workshop ‘Stressvrij werken met Tijdsurfen’

 

Geef een reactie